Včera jsem navštívil sídlo Charity Prostějov, abych se přímo na místě seznámil s aktuální situací vyvolanou epidemií koronaviru i rozvojovými plány této důležité organizace pomáhající potřebným v Prostějově i okolí. S ředitelem Františkem Hynkem jsme diskutovali o složité situaci v domově Daliborka, jehož klienti jsou kvůli aktuálním opatřením v izolaci od okolí. Probrali jsme rovněž pečovatelskou službu, které má v posledních měsících více práce. V řadě případů museli zůstat doma lidé, kteří pomáhají svým rodičům, což nyní kvůli onemocnění nebo kvůli karanténě není možné. V takovém případě jim může pomoci Charita. Jsem rád, že město podpořilo nákup elektromobilu, který bude sloužit právě pečovatelské službě. Vozový park Charity stárne a je třeba do něj investovat. Nové auto by mělo do Prostějova dorazit zřejmě už příští měsíc.

Charita má plány se svou zahradou ve vnitrobloku a rekonstrukci potřebuje i budova v Martinákově ulici. Za současných podmínek je to složité, protože podmínky pro poskytování dotací neumožňují, aby z nich organizaci plynul jakýkoliv zisk. Vedení proto nemá možnost tímto způsobem získávat peníze na další rozvoj.

Potěšilo mě, že Charita má připraveny dobrovolníky ochotné zaskočit za personál, který by případně onemocněl. I zde totiž registrují několik nakažených zaměstnanců a klientů. Charita to řeší jejich izolací a karanténou. Dalšímu šíření mají zabránit pravidelně prováděné antigenní testy na koronavius.

Hned dnes jsem s prvních výsledcích včerejší návštěvy jednal se svou náměstkyní Alenou Raškovou, která má sociální věci v kompetenci, i dalšími kolegy z vedení města. Věřím, že velmi brzy budeme moci Charitě pomoci, protože kdo rychle dává, dvakrát dává.

Vedení města samozřejmě monitoruje situaci i v dalších zařízeních. Na můj pokyn jsou pracovníci magistrátu v kontaktu jak s organizacemi města, tak i příspěvkovkami zřizovanými Olomouckým krajem. Pokud by se ukázalo, že někde potřebují například dobrovolníky, jsme společně s krajem připraveni pomoc koordinovat.

návštěva charity prostějov

Share This