V minulých dnech jsem odpovídal na otázky Prostějovského večerníku. Vznkl tak rozhovor, jehož text naleznete níže.

1. Jak vidí primátor schodkový rozpočet na příští rok?

Do ekonomiky našeho města bohužel významně zasáhla epidemie koronaviru a opatření státu na její zastavení. Současná situace je kvůli výpadku příjmů velmi složitá. Pokud nechceme zásadně snižovat investice, omezovat opravy našich školských zařízeni a také naše dotační programy, musíme zapojit více než 100 milionů korun z vlastních rezerv. Nemám z toho radost, ale je velmi důležité v této těžké době investovat a také pomáhat spolkovým organizacím tak, aby život v našem městě pokračoval v rámci možností tím správným a pozitivním směrem.

Musím zdůraznit, že díky uvážlivému hospodaření města v minulých letech má Prostějov rezervy pro zvládnutí tohoto mimořádně složitého období. Řada měst nic naspořeno nemá, některá jsou dokonce z minulosti hodně zadlužena. Prostějov je na tom z tohoto pohledu dobře, naše finance jsou dlouhodobě zdravé.

2. Co byste z něj nejvíce vypíchl?

Bude se dokončovat severní obchvat, začneme opravovat Vrahovickou ulici, budeme pokračovat v regeneraci sidliště. B. Šmerala. Významnou investicí bude určitě také rekonstrukce objektu na Husově náměstí, kde sídlí ekocentrum Iris.

3. Očekáváte, že může být doplněn?

Se všemi předsedy zastupitelských klubů jsem rozpočet v první fázi již projednával a ještě před zastupitelstvem budeme znovu o tomto návrhu diskutovat. Samozřejmě můžou být připomínky i na samotném jednání zastupitelstva. Můžu říct, že vedení města diskutovalo návrh rozpočtu velmi zodpovědně a já věřím, že tento materiál dostane podporu.

4. Plánuje vedení města v příštím roce, že by si vzalo úvěr?

Určitě nepočítáme s úvěrem na běžnou činnost města, na spotřebu. Půjčit si peníze na investice je ovšem něco jiného. Pro vedení města je prioritou rekonstrukce našeho kulturního domu. Na tuto investici si umím představit, že si město vezme úvěr, který je v tomto období velmi výhodný. Ale definitivní slovo v této věci bude mít vždy zastupitelstvo.

5. Obáváte se, že opozice bude výrazně proti, nebo doufáte v hladké schválení návrhu rozpočtu?

Rozpočet města je náš nejdůležitější dokument. Není vytvářen „pravicově“ nebo „levicově“ či jinak. Při jeho sestavování vycházíme ze skutečných priorit našeho města a z koncepčních dokumentů. Já pevně věřím, že i když ne všem můžeme kvůli omezeným finančním možnostem vyjít vstříc, tak nakonec najdeme shodu a rozpočet bude schválen nejen hlasy koalice.

Share This