Vážení občané,

v minulých dnech proběhlo zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které schválilo rozpočet na rok 2021. Rozpočet města je jednoznačně nejdůležitějším dokumentem, kterým se samospráva řídí. Jsem proto moc rád, že jej kromě koaličních zastupitelů schválila i řada našich kolegů z opozice. Návrh jsme s nimi předem konzultovali, dobré nápady jsme se snažili zapracovat a hledali jsme cestu, jak si navzájem vyjít vstříc. V řadě případů se to podařilo, protože jsme projevili dobrou vůli z obou stran.

Rozpočet v nadcházejícím roce poznamená pandemie koronaviru a s ní související nižší příjmy. Odborníci odhadují propad daňových příjmů Prostějova v roce 2021 zhruba na 80 milionů korun. To je samozřejmě velká suma, kterou nelze zvládnout pouhými škrty v provozních výdajích. Pokud chceme i nadále investovat do rozvoje, musíme využít naše rezervy z předcházejících let. Zapojení peněz, které má město uloženy na účtech, nám umožní pokračovat v důležitých projektech. Počítáme s 20 miliony korun na práce související se severním obchvatem, s 15 miliony na pokračování regenerace sídliště B. Šmerala a s 10 miliony na rekonstrukci Wolkerovy a Vrahovické ulice. A to samozřejmě není všechno, na více než 40 investičních akcí budeme potřebovat téměř 150 milionů korun.

Do rozpočtu jsme promítli také naši snahu udržet rozumnou míru financování spolkového života ve městě včetně kultury, sportu a dalšího využití volného času. Chceme být i nadále důležitým partnerem řady dalších organizací, které mají v životě našeho města svoje důležité místo.

Společnými silami současnou složitou situaci určitě zvládneme.

Mgr. František Jura
primátor

Psáno pro Prostějovské radniční listy. 

Share This