V minulých dnech jsem odpovídal na otázky Prostějovského večerníku. Rozhovor vyšel dnes v tištěném vydání.

Jaký máte dojem ze středečního zasedání prostějovského zastupitelstva? V některých bodech bylo emotivní.

Rozumím roli opozice. Má kontrolovat a také přicházet s vlastními návrhy řešení. Ovšem v našem zastupitelstvu je také část opozice, která s ničím nepřichází, a je pouze destruktivní. Na posledním našem jednání chování některých politiků už přesáhlo všechny meze. Vyhrožování, že když velká většina demokraticky schválí pomoc Národnímu domu, tak nám to Piráti všechno spočítají, je neuvěřitelná věc.

Nejsledovanějším bodem bylo schvalování rozpočtu. Podařilo se, jste tím potěšen? A co říkáte na vzniklé diskuse?

Jsem rád, že rozpočet byl schválen, a to nejen hlasy koalice. Rozumní zastupitele si vyhodnotili, že jsme na rozpočtu pracovali zodpovědně, a také jsme ho konzultoval s opozici.

Hodně žhavým se stal bod okolo Národního domu. Opravdu by město sáhlo až k jeho uzavření?! Nejsou to až moc radikální návrhy, už jen s ohledem na koronavirovou dobu? A jak to tedy bude dál?

Máte pravdu velmi žhavým. Co k tomu říci? Každý majitel restauračního zařízení se dnes snaží udržet svůj provoz. My máme stejnou povinnost. Národní dům je naše památka, do které jsme v minulosti vložili velké investice, a další nás čekají. Provoz restaurace, vinárny a kavárny je řešen pomocí Obecně prospěšné společnosti Národní dům, jejímž jsme majoritním zakladatelem. Přidanou hodnotou je pak provoz kombinovaný s výukou učňů.

Víte, téměř deset let nikoho mimo zainteresovaných lidí provoz ND nezajímal. Fungoval excelentně, byl v plusových číslech, byli zde učni. Velmi úzce kooperoval s divadlem. Pořádal plesy, zajišťoval večírky, přednášky apod. Bohužel, přišlo to, co někdy v životě přichází. Nový ředitel absolutně nenaplnil naše očekávání a do toho přišel covid. K oběma událostem došlo téměř ve stejný okamžik.

Myslíte, že město udělalo v této věci chybu?

Že zástupci zakladatele neohlídali tohoto konkrétního člověka, je nesmysl. To bych mohl tvrdit, že když někomu polijí auto barvou, tak si neohlídal svůj majetek, že je to jeho vina. Na podezření, že není vše v pořádku, jsme reagovali okamžitě. Nechali jsme účetní kancelář zpracovat podklady a druhý den po jejich obdržení jsme podali trestní oznámení.

Není výše pomoci Národnímu domu až příliš vysoká?

Rozhodně není nízká, ale i my máme svůj limit. Pokud nedojde po spotřebování půjčky k návratu ekonomiky do předcházejících let, jsme rozhodnuti utlumit provoz až do stavu s jedním zaměstnancem, který bude udržovat Národní dům „ve spánku“. Musíme si uvědomit, že město už na jaře vyhradilo pro pomoc živnostníkům zasaženým koronavirem pět milionů korun. Snažili jsme se pomáhat druhým a nyní musíme pomoci i organizaci, za kterou máme jako zakladatelé určitou odpovědnosti. A opakuji ještě jednou, že naše pomoc má své limity, přes které nepůjdeme.

Při této příležitosti, jak vypadá situace kolem Společenského domu?

Pořád platí, že KaSC je pro nás největší prioritou. Všechny kroky vedeme tak, abychom buď na podzim roku 2021, nebo nejpozději na jaře 2022 začali s kompletní rekonstrukci.

Na přetřes přešly i marketingové smlouvy. Vy jste jejich zastáncem, proč?

Snažíme se pomáhat všude. Nejenom sportu, ale také například sociálním institucím, kulturním projektům a podobně. Sport je podle mě v kritické situaci. Bohužel, řada našich zastupitelů se v této problematice vůbec neorientuje. Nechápe, že profesionální sport je jednoznačně propojen i se sportující mládeží. Bez nejvyšších soutěží dospělých nemáte střediska mládeže, potom nemáte logicky kvalitní trenéry pro tu mládež, a tak dále. Je to stejné pro hokej, fotbal, basketbal, volejbal. Kde asi skončí oněch 800 dětí, které přijdou o sport? A kolik to bude naši společnost stát v dlouhodobé perspektivě? O pozitivním vlivu sportu na naši mládež i na celou společnost se přece nemusíme přesvědčovat, ten je prokázaný.

Marketingové smlouvy vyjadřují vůli našeho města podporovat hrdě naše sportovce a stát za nimi. Chápu, že je dnes těžká doba, ale kdy jindy bychom v rámci možností měli pomáhat? Ano, určitě platí, že výše těchto smluv musí být a bude nižší. Úplně je zrušit je ale nesmysl.

Proč byl stažen bod ohledně mimořádného členského příspěvku Národnímu sportovnímu centru?

Došlo bohužel k chybného výpočtu objektivní ztráty. V NSC neproběhly bohužel nasmlouvané akce a soustředění mládežnických reprezentaci. To je prostě fakt. Budeme se k tomu jako jeden ze společníků muset postavit.

Rada má nyní v úterý projednávat dotace sportovním klubům. Je jasné, že peněz bude všude méně, i v městské pokladně, na druhou stranu právě v krizové situaci by měla veřejná služba pomoci odvrátit katastrofy typu odlivu mládeže od sportu či dokonce zrušení profi sportu, což už Prostějov zažil jak ve fotbale, tak i v hokeji…

Objem financí na tento program jsme snížili o 15 procent oproti loňskému roku. Sport prostě do naší společnosti a našeho města patří. I covid jednou musí skončit a my se vrátíme k normálnímu životu. Musíme všechny kluby podržet a pomoci. Znovu říkám nejen sport, ale všechny oblasti spolkové činnosti.

Máte zprávy z klubů, jak se situací perou a jestli někomu hrozí zánik?

Situace je opravdu kritická. Věřím, že pomůže i kraj a stát. Jinak budeme mít obrovský problém se sportující mládeží ve všech oblastech, platí to pro vrcholový, výkonnostní i amatérský sport.

Share This