V příštích dnech vyjde velký rozhovor, ve kterém se vyjadřuji k řadě témat důležitých pro město Prostějov. Na otázku týkající se Místního nádraží jsem odpověděl takto.

Existuje ještě nějaká šance, že se podaří odvrátit demolici Místního nádraží?

O Místním nádraží dlouhodobě vyjednáváme se Správou železnic, a to na všech úrovních od generálního ředitele až po jeho kolegy z olomoucké pobočky této státní organizace. Celou věc vidím velmi nadějně. Od původní varianty, kterou bylo zbourání objektu, jsme se přes diskuse o možném převodu na město dostali až k současnému návrhu. Tím je ponechání budovy v majetku Správy železnic, její rekonstrukce a následné využití pro potřeby důležitých služeb. Místní nádraží by mohlo sloužit například České poště, Policii České republiky a prostějovskému magistrátu. Z dosavadních jednání mám dobrý pocit. Věřím, že se všechno podaří a na hrozbu demolice této unikátní stavby si za pár let už ani nevzpomeneme.

Share This