Z velkého rozhovoru, který vyjde v příštích dnech, vybírám otázky týkající se ekonomiky města Prostějova.

Může Prostějov v příštích letech dosáhnout na nějaké významnější evropské dotace? 

Já věřím, že ano. Budeme se ucházet o podporu například v programu Integrovaných územních investic, které jsou známější pod zkratkou ITI. Máme připravenou řadu projektů a u dvou z nich vidíme velmi slušnou šanci uspět v hodnocení a získat evropské peníze. Prvním jsou naše rozvojové záměry v centru města, například úprava veřejných prostranství v okolí zámku a v lokalitě někdejších židovských uliček, dále dopravní terminál Újezd včetně navazujícího parkování a inteligentní zastávky hromadné dopravy. Druhým důležitým projektem je velká investice do hřbitova. Čeká nás jeho rekonstrukce, rozšíření, vyřešení parkování a investice do smuteční obřadní síně.

Jak byste zhodnotil finanční situaci města? 

Městské finance jsou dlouhodobě v dobrém stavu. Rozpočet na rok 2021 kvůli očekávanému výpadku příjmů z daní počítá se zapojením peněz uložených z dřívějška, pořád však budeme mít rezervy. Prostějov má navíc nulové dluhy. Co by za to jiná města dala! Ani do budoucna nepočítáme s žádným úvěrem na provoz. Něco jiného by byla velká investice, o kterých jsem hovořil před chvílí, tedy například kulturní a společenské centrum nebo bazén. Umím si představit, že na takto významné projekty důležité pro celý Prostějov bychom si úvěr vzít mohli, ale nechci předbíhat. Schválený rozpočet s ním nepočítá.

Share This