Minulý týden proběhlo zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které bylo opět docela bouřlivé. O komentář k některým bodům jednání a některým výrokům jsme požádali primátora města Františka Juru.

Pane primátore, na zastupitelstvu byla velká debata o osudu místního nádraží. Někteří zastupitelé tvrdili, že s nimi o této věci nekomunikujete. Jak se na celou věc díváte vy?

Některé věci se opakují pořád dokola, v tomto případě je to až zoufala snaha některých zastupitelů najít v čemkoliv nějakou senzaci, nějakou naši chybu nebo opomenutí.

V letošním roce jsem na zastupitelstvu o místním nádraží mluvil už několikrát. Příkladem může být červnové zasedání, v jehož usnesení je hlasování zastupitelstva o zprávě na toto téma. Svůj souhlas tehdy vyjádřilo celkem 30 kolegů ze 32 přítomných. Pokud zastupitelé hlasují, že berou na vědomí zprávu, těžko pak mohou tvrdit, že o celé věci nic nevědí. Znovu jsme se pak o místním nádraží bavili v září. Vše je pochopitelně v zápisech z jednání, které si každý občan může přečíst na webu radnice. Najde tam moje věty o tom, že prioritou vedení města je zachování nádraží i že o celé věci jednáme se Správou železnic. V mém případě šlo přímo o jednání a korespondenci s generálním ředitelem této organizace, které nemovitost patří. Není přece možné, aby lidé poslouchající moje slova a hlasující o souvisejícím usnesení následně během několika měsíců ztratili paměť. Tomu se mi nechce věřit.

Jak to tedy s místním nádražím je?

V důsledku našich jednání organizace hledá cestu, jak budovu dále částečně využívat pro svoje potřeby a částečně nabídnout dalším partnerům. Připravuje se projektová dokumentace řešící takzvanou výpravní halu a v plánu jsou i další kroky. Umím si představit, že zde vznikne pracoviště policie, prostory pro archiv magistrátu a podobně. Jsme připraveni v tom majiteli budovy pomoci, protože pro Prostějov je to důležitá a cenná stavba. Myslím, že hrozba bourání nádraží je zažehnána, není důvod k žádné panice.

Druhou věcí je, že jeden konkrétní podnikatel by rád budovu získal. Dokonce už požádal o její odkup a souběžně šíří informace, že by se mělo bourat. K tomu těžko mohu říct něco jiného, než že mě takový přístup mrzí a nahrává spekulacím, jak to doopravdy myslí.

Proč jste nakonec neprojednali bod týkající se mimořádného členského příspěvku Národnímu sportovnímu centru?

Národní sportovní centrum je ve ztrátě, která má své objektivní příčiny. Nicméně chceme mít v této věci zcela čistý stůl a znát přesná data. Počkáme tedy do konce roku, abychom měli data za celé období. Zároveň najdeme novou účetní kancelář, která se na celou věc znovu podívá, aby neexistovaly žádné pochybnosti. Poté se budeme společně s dalšími partnery muset dohodnout, jak dál.

Návratnou finanční výpomoc jste ovšem NSC poskytli…

To ano, ale tu skutečně budeme chtít zpátky. Jde o to, že epidemie koronaviru zastavila akce, které mělo Národní sportovní centrum nasmlouvané a počítalo s nimi ve svém hospodaření. Ty akce se z velké části uskuteční, ale později. Nicméně platy zaměstnanců a energie je nutné hradit bez ohledu na epidemickou situaci. Proto jsme NSC touto cestou pomohli. Většinu peněz následně organizace dostane zpět od státu z programu Covid, který je uhradí až do výše 80 procent. Ale nejprve je nutné platby provést, teprve poté je možné žádat o tuto formu podpory.

Rozruch vzbudila tak vaše reakce na vystoupení občana Rostislava Mátla. Co vás k ní vedlo?

Kdo naše zasedání sleduje, ten ví, že pan Mátl je pravidelným řečníkem. Umožňuje mu to zákon a já to respektuji. Vážím si každého občana, který nám sdělí svůj názor na dění v Prostějově, ať už na zastupitelstvu, nebo kdykoliv jindy. Vystoupení ovšem obsahovalo nepravdy a především se netýkalo projednávané věci.

Jak má veřejnost rozumět požadavku zastupitele Matyáška na jiné zaúčtování daňových příjmů v letošním roce?

V zásadě vůbec nijak, je to jen technická věc. Naši ekonomové jsou dlouhodobě opatrní a daňové příjmy odhadují tak, aby nás v průběhu roku čekalo co nejméně nepříjemných překvapení. Městu se to dlouhodobě vyplácí. Utrácíme trochu méně a máme rezervy. Stejně tak už dříve v průběhu roku vyhodnotili dopady covidu. Data z posledních měsíců ukazují, že bychom na konci roku mohli mít z daňových příjmů více, než činil odhad, a vámi zmíněný kolega má dojem, že bychom měli přepracovávat hospodaření města. Já to v prosinci nevidím jako efektivní, navíc konečná čísla budeme opravdu znát až za několik týdnů. Proto jsme se s kolegy dohodli, že případné vyšší příjmy necháme takzvaně ‚spadnout do přebytku‘, se kterým budeme operovat až v příštích měsících. Pokud se skutečně potvrdí, že Prostějov bude mít vyšší daňové příjmy, použijeme takto nashromážděné peníze v příštím roce na investice. Sníží to tlak na dlouhodobé finanční rezervy města, které vzhledem k celkové situaci hodláme využít. Jak ale říkám, je to jen účetní operace, ty peníze nám samozřejmě zůstanou.

Celou věc ze strany kolegy proto vnímám opět jako snahu za každou snahu s něčím nesouhlasit a vidět problémy tam, kde ve skutečnosti nejsou.

Rozhovor vyšel v Prostějovském večerníku. 

Share This