Konec roku je pro většinu z nás časem bilancování. Platí to i o samosprávě. Přestože na detailnější hodnocení je ještě čas, zkusím letošní rok shrnout v několika větách.

Statutárnímu městu Prostějovu se podařilo uspět v řadě prestižních soutěží. Magistrát je celostátním vítězem akce Přívětivý úřad, opakovaně jsme obstáli také ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys. Společně s dalšími partnery pokračujeme v budování severního obchvatu, připravili jsme rekonstrukci Vrahovické a Wolkerovy ulice, které budeme opravovat společně s Olomouckým krajem. Udělali jsme další kroky pro obnovu kulturního a společenského centra, která začne buď příští rok, nebo v roce 2022.

Město se samozřejmě muselo vypořádat s epidemií, která omezuje celý svět. Myslím, že Prostějov a jeho obyvatelé situaci zvládli velmi dobře. Rád bych za to znovu poděkoval a popřál všem občanům do nového roku především pevné zdraví a štěstí.

Share This