Bytový dům v ulici M. Pujmanové 10 dostane novou kotelnu. Město ji nechá vybudovat jako reakci na rozhodnutí současného dodavatele tepla odpojit objekt od stávajícího vytápění. Budova v loňském roce prošla energetickými úpravami, kdy v rámci stavební akce došlo k zateplení objektu, výměně oken a opravě střechy.

Vytápění bytového domu je prozatím zajištěno dálkovým teplovodem ze sousedního objektu. „Stávající kotelna je již v nevyhovujícím stavu. Navíc se na nás obrátila Domovní správa Prostějov s tím, že obdržela výpověď kupní smlouvy o dodávce a odběru tepla ze společnosti TRIANGL, která doposud teplo do objektu dodávala. Po odpojení nebude mít bytový dům M. Pujmanové 10 zajištěno vytápění domu pro zimní sezónu 2021/2022. Bude tedy třeba zajistit vybudování nové kotelny v tomto objektu,“ informoval primátor František Jura.

Prozatím nechá město vytvořit potřebnou dokumentaci. „Termín dodání dokumentace je duben 2021 s tím, že stavební povolení bychom mohli získat v měsících červen/červenec 2021. Odhad nákladů na novou kotelnu je 1.6 milionu korun. Přesnou částku nám určí právě až projektová dokumentace, respektive výběrové řízení na dodavatele,“ doplnil náměstek primátora Jiří Rozehnal.

S využitím tiskové zprávy a mapky Magistrátu města Prostějova. 

Share This