Obyvatelé našeho města v příštích týdnech znovu uslyší o budoucnosti kulturního a společenského centra. Město totiž stále pokračuje v přípravách jeho rekonstrukce. Nyní jsme ve fázi výběru varianty, podle níž budeme „Kasko“ opravovat.

Společně se svými kolegy z Rady města Prostějova se kloním k variantě, které není ani nejlevnější, ani nejnákladnější. Chceme zvolit „střední cestu“, která umožní další desítky let provozu našeho kulturního domu. Ten bude důstojným a bezpečným zařízením pro všechny obyvatele našeho města.

V současné době o budoucnosti objektu jednáme se všemi zastupitelskými kluby, abychom našli co nejširší shodu. V únoru bychom pak na zasedání zastupitelstva měli rozhodnout, jakou cestou se vydáme, aby mohl začít příprava projektové dokumentace a následně také hledání dodavatele této náročné stavby.

Psáno pro Prostějovský večerník. 

Share This