Prostějovský deník mi minulý týden položil několik otázek k uvažovanému zřízení očkovacího centra v našem městě. Vznikl tak rozhovor, který přináším také níže.

Kde bude v Prostějově zřízeno?

Především musím říct, že Prostějov má výhodu v podobě nemocnice, kde už probíhá očkování zdravotníků. Naše nemocnice zřídila také mobilní vakcinační tým, který vyráží do sociálních zařízení. Pokud bude dostatek vakcíny, tak kapacita nemocnice samozřejmě nebude stačit a bude nutné zajistit speciální očkovací centra. Zřizování očkovacích center je primárně úkolem krajské samosprávy, se kterou na této věci spolupracujeme. Vytipovali jsme několik objektů a navrhujeme, aby prostějovské očkovací centrum vzniklo v kulturním a společenském centru. Mělo by sloužit nejen pro samotné město, ale pro celý obvod obce s rozšířenou působností.

Je splnění podmínek pro vznik centra náročné?

Hledali jsme také místo, jehož provoz je nyní utlumen a co nejméně jej poznamená několikaměsíční výpadek, což nejlépe splňuje právě „kasko“. Dále samozřejmě nejde jen o samotné prostory pro aplikaci příslušné látky. Do budovy se musejí dostat také hůře pohybliví občané včetně lidí na vozíku, je třeba zabezpečit dostatek parkovacích míst a podobně. Je to celý komplex souvislostí, které v těchto dnech řešíme. Například kvůli parkování budeme muset operativně změnit nedávno uzavřené smlouvy s obvyklými nájemci. Ale nic nenecháváme náhodě a na všem pracujeme.

Jak bude očkovací centrum fungovat?

Podle vládní vakcinační strategie musí obsahovat čekárnu, vyšetřovnu, samotnou očkovací místnost, sociální zařízení a technické místnosti. V centru bude lékaři, další zdravotníci, sestry, pomocný personál a administrativní pracovníci. Se zahájením činnosti se počítá od března.

Share This