V těchto dnech dostáváme poslední informace o výsledcích hospodaření našeho města v roce 2020. Byl to rok neobyčejně složitý pro každého z nás. Prostějovská samospráva se navíc průběžně snažila ulehčit složité podmínky podnikatelům, pomáhala seniorům, lidem se zdravotním postižením i dlouhodobě nemocným. Kupovali jsme hotové roušky, látku na roušky i dezinfekci pro každého zájemce, podporovali jsme složky integrovaného záchranného systému. Omezení pro podnikatele, kteří platí daně, samozřejmě přineslo také snížení příjmů města.

Rozpočet města přesto dopadl poměrně dobře. O nějaké peníze jsme samozřejmě přišli, jsou to však „jen“ miliony korun. Není to příjemné, ale je to zvládnutelné. Ekonomické ukazatele nám říkají, že můžeme letos pokračovat v naplánovaných investicích. Budeme rekonstruovat komunikace, revitalizovat veřejná prostranství, připravíme obnovu „kaska“. Rozvoj města Prostějova bude pokračovat.

Psáno pro Prostějovský večerník. 

Share This