Vážení občané,

následující měsíce letošního roku budou opět ve znamení covidu, tentokrát bude zřejmě hlavním tématem očkování. V aktuálním vydání Prostějovských radničních listů najdete rady, jak co nejsnáze zaregistrovat naše nejstarší seniory, kteří jsou nejohroženější skupinou našich obyvatel. Kromě předávání informace poskytnutých státem se naše město snaží být samo aktivní a radí seniorům, případně jejich blízkým, na telefonních linkách obsluhovaných pracovníky odboru sociálních věcí. Kdo potřebuje další pomoc, za tím vyrážejí kolegové z magistrátu a registrují naše obyvatele k očkování přímo v jejich bydlišti.

Pokud se vás první vlna podávání vakcíny týká, určitě se zaregistrujte, případně požádejte o pomoc blízké nebo město. Jsme připraveni vám vyjít maximálně vstříc. Pokud by se ukázalo, že zájem našich obyvatel přesahuje možnosti sociálního odboru, jsem připraven vydat pokyn, aby se do této terénní práce zapojili další zaměstnanci magistrátu. Covid je závažné onemocnění a není na místě je podceňovat.

Prostějov se také připravuje na zřízení očkovacího centra pro město i jeho okolí. Spolupracujeme s Olomouckým krajem, který má celou věc na starosti. Vytipovali jsme budovu „Kaska“, které svými prostorami splňuje podmínky očkovací strategie a můžeme v jeho okolí vyčlenit dostatek parkovacích míst. Podávání vakcíny v centru by podle prvních plánů mělo začít v březnu a potrvá několik měsíců. Věřím, že v Prostějově tato náročná akce proběhne pokud možno bez problémů a společně vše zvládneme.

Mgr. František Jura
primátor

Psáno pro únorové Prostějovské radniční listy. 

Share This