V příštích dnech začnou v našem městě práce na rekonstrukci Vrahovické ulice, které na různých úsecích této komunikace potrvají až do prosince letošního roku. Významnou část nákladů bude hradit Olomoucký kraj, kterému patří samotná silnice. Město se na akci bude samozřejmě také podílet. Je dobře, že několikrát odložená investiční akce konečně odstartuje.

Kromě této významné stavby budou probíhat práce také na dálnici D46, která by měla být na území Prostějova bezpečnější, a to především v místech nájezdu na tuto komunikaci a výjezdu z ní.

Obě stavby si v průběhu času vynutí dopravní omezení a v některých případech také objízdné trasy. Bude to vyžadovat trpělivost ze strany motoristů i obyvatel žijících v dotčených částech města. Za vedení města mohu slíbit, že budeme usilovat o co nejkratší trvání těchto omezení, aby pokud možno co nejméně zasahovala do života obyvatel Prostějova.

Psáno pro Prostějovský večerník. 

Share This