Našemu městu se ve spolupráci s prostějovskou nemocnicí podařilo připravit očkovací centrum, které už ve středu 17. března zahájí provoz a přivítá první pacienty. Bude prvním podobným zařízením v Olomouckém kraji. Zřizujeme je v budově našeho Kaska, které bude po několik následujících měsíců vyhrazeno pro tyto účely. Na vybudování očkovacího centra jsme se v Prostějově už řadu týdnů připravovali, bezprostředním impulsem pro jeho spuštění je aktuálně naplněná očkovací kapacita nemocnice. Centrum sloužit nejen obyvatelům našeho města, ale očekáváme, že jeho služeb využije řada občanů celého prostějovského okresu. Rád bych poděkoval všem svým kolegům, kteří se na přípravě podíleli, zaměstnancům společnosti AGEL Středomoravská nemocniční i Olomouckému kraji. Po roce pandemie koronaviru se zdá, že právě vakcinace je jedinou cestou, která nám umožní návrat k normálnímu životu. Ať tedy naši občané mají možnost nechat se naočkovat co nejdříve.

Psáno pro Prostějovský večerník. 

 

Share This