Prostějov se během uplynulého roku stal vzorem pro řadu dalších měst a obcí vyrovnávajících se s pandemií koronaviru. Náročnou situaci jsme zvládli, což samozřejmě není jen zásluha radnice, ale také složek integrovaného záchranného systému, zdravotnických a sociálních zařízení a především našich občanů.

Městský rozpočet vzniklou situaci ustál velmi dobře, což ovšem neznamená, že jsme covid-19 finančně nijak nepocítili. V roce 2020 nás pandemie stála téměř 24 milionů korun. Zhruba 10 milionů činí výpadky na příjmech, k nimž patří například nevybrané správní poplatky nebo slevy na nájemném. Zbývající peníze, je to takřka 14 milionů korun, jsme pak zaplatili například za ochranné pomůcky pro naše obyvatele a zdravotníky, za finanční pomoc Národnímu domu, který se ocitl téměř bez příjmů i za pomoc našim živnostníkům.

Dobrou zprávou je, že finance města jsou dlouhodobě zdravé, což platí i nadále. Případné další náklady proto zvládneme a o naše občany se postaráme.

Psáno pro Prostějovský večerník. 

Share This