Statutární město Prostějov letos opětovně podporuje podnikatele, kteří museli kvůli covidu uzavřít své provozovny. Na dary živnostníkům a malým společnostem je určeno 4,5 milionu korun, které už rada začala na základě došlých žádostí rozdělovat. Jak se to projeví v rozpočtu města a kolik už covid městskou pokladnu stál? Na naše otázky odpovídal primátor František Jura.

Je částka 4,5 milionu málo nebo moc?

Město dlouhodobě rozumně hospodaří a podobnou částku rozhodně nepovažujeme za zanedbatelnou. Nicméně může pomoci zachránit mnoho místních firem, které už několik měsíců nemohou normálně fungovat. Možná je mezi nimi i vaše kadeřnice, prodejna obuvi nebo třeba oblíbená kavárna. Musejí platit nájem, musejí platit zálohy na služby a v neposlední řadě potřebují z něčeho žít. Neumíme jim pomoci se vším, ale částečně jim ulevit můžeme.

Město své podnikatele potřebuje. Kdyby malé provozovny zanikly, naši občané by nedostávali služby, na které jsou zvyklí, ve městě by bylo prázdno. Proto jim pomáháme, přestože bychom nemuseli, žádné nařízení nám to neukládá. Ale patříme všichni do jedné prostějovské komunity a musíme si v obtížných chvílích být oporou.

Město podnikatele podpořilo už loni V čem to bylo jiné?

Celou dobu postupujeme ve shodě s hospodářskou komorou a zároveň se snažíme, aby byl systém co nejjednodušší. Loni jsme podnikatelům využívajícím naše prostory odpouštěli nájemné a těm ostatním dávali peníze. Letos jsme zvolili výhradně finanční podporu, je to jednodušší a systém je je jednotný.

Kolik už vlastně covid městskou pokladnu stál?

Podpora podnikatelům pochopitelně tvoří menší část nákladů na covid. Ty se obecně skládají jinak z peněz, které jsme přímo vydali, jednak neuskutečněných příjmů. K těm druhým patří například nižší výběr správních poplatků a méně peněz z jízdného v městské hromadné dopravě, která po určitý čas fungovala zdarma. Pokud jde o naše bezprostřední výdaje, nakoupili jsme spoustu roušek, látky na roušky, dezinfekci a ochranné pomůcky pro naše strážníky. Pracoviště magistrátu jsme vybavili ochrannými přepážkami. Pomohli jsme také prostějovské nemocnici například s některými mimořádnými náklady.

Dá to to přesně vyčíslit?

Prozatím máme vyčíslené dopady do rozpočtu roku 2020, který už je uzavřen. Můžeme hovořit o nákladech přes 23 milionů korun. Z toho 10 milionů jsou nerealizované příjmy, zbývající částku tvoří mimořádné výdaje. Jak jsem uvedl už v odpovědi na první otázku, město dlouhodobě dobře hospodaří. Zmíněná částka proto rozhodně není malá, ale my se s ní vyrovnáme. Je to totiž jen jedna miska vah. Na té druhé je zdraví našich občanů, jejich ekonomické přežití a celkové zvládnutí současné situace, které nám umožní co nejrychlejší návrat k našim normálním životům. Děláme pro to maximum a věříme, že se všichni už brzy dočkáme.

Rozhovor vyšel v Prostějovských radničních listech .

Share This