Vážení občané,

v závěru května se uskuteční další ročník Noci kostelů, během níž se otevírají návštěvníkům chrámy a modlitebny v celé zemi. Prostějov se k této akci opětovně připojuje a spolu s ním i celé Prostějovsko, kde bude možné navštívit řadu zajímavých míst.

Letošní ročník Noci kostelů organizátoři zasvětili životnímu prostředí. Zároveň se koná v roce, kdy si připomínáme 1 100 let od úmrtí první české světice, svaté Ludmily.

Všichni už více než rok žijeme náročné životy ovlivněné nemocí, které nezná hranice mezi státy a dokonce ani mezi kontinenty. Pandemie nám ukazuje, že přes všechen pokrok a veškerou techniku člověk není všemocným pánem světa, ale jeho důležitou součástí. Složité období nás znovu učí pokoře, sounáležitosti i lásce k bližním, s nimiž si vzájemně pomáháme. Vidíme, jak důležité jsou vztahy s okolím.

Letošní výročí svaté Ludmily, patronky všech babiček, nám zase připomíná důležitost našich rodičů a prarodičů. Právě na ně dopadla nová nemoc nejvíce, a to jak bezprostředním ohrožením jejich zdraví, tak i nucenou izolací od příbuzných a známých. Snad se i oni už brzy budou moci vrátit ke svým obvyklým životům.

V době psaní tohoto sloupku ještě neznáme detaily scénáře, podle kterého se letošní ročník akce odehraje, vše záleží na aktuálních okolnostech. Přesto se těším, až poslední květnový pátek uslyším znít z našich chrámů zvony připomínající, že Noc kostelů je opět zde. A bude-li to jen trochu možné, určitě se na prohlídce některého z chrámů potkáme.

Mgr. František Jura
primátor statutárního města Prostějova

Psáno pro Prostějovské radniční listy

Share This