Vážení občané,

prázdniny jsou za námi a život v našem městě se znovu změní. Děti se vracejí do škol, kam v loňském vyučovacím roce řadu měsíců nemohly chodit. Určitě nejsem sám, kdo si přeje, aby byl ten letošní školní rok už co nejblíže k normálu. Věřím, že díky očkování milionů našich obyvatel, hromadnému otestování žáků na začátku školního roku a dalším opatřením se situace bude vyvíjet lépe než dosud. Především u menších dětí nelze jejich každodenní kontakt s učiteli ničím nahradit, těm starším by zase chyběli jejich kamarádi, s nimiž jsou zvyklí trávit nejen hodiny ve škole, ale také svůj volný čas. Přeji proto všem dětem, jejich rodičům a samozřejmě také učitelům, aby se dobrém slova smyslu mohli vrátit k zaběhnutému režimu, uplynulé období bylo pro všechny extrémně náročné.

S koncem letních prázdnin město Prostějov a zdejší nemocnice uzavírají jednu mimořádně úspěšnou kapitolu své spolupráce. Tím bylo očkovací centrum, které jsme na jaře zřídili v našem společenském domě. Zjednodušeně řečeno, samospráva si vzala na starosti provoz budovy a okolí, zatímco zdravotnické zařízení zajistilo samotné očkování a agendu kolem něj. Jsem rád, že právě zde podstoupilo vakcinaci podstoupilo tolik lidí z Prostějova i okolí. Není žádným tajemstvím, že k nám jezdila i řada lidí z Olomouce a dalších míst, kapacita střediska to umožňovala. Rád bych touto cestou poděkoval jak svým kolegům z města, tak samozřejmě také vedení a zaměstnancům prostějovské nemocnice, kteří se na tomto skvělém projektu podíleli.

Psáno pro Prostějovské radniční listy. 

Share This