Rada města Prostějova v minulých dnech rozhodovala o zahájení veřejné zakázky na projektovou dokumentaci pro rekonstrukci Kulturního a společenského centra v Prostějově. Společenské centrum se tak postupně posunuje blíže ke své obnově.

„Jde o to, aby naše kulturní centrum odpovídalo své době, abychom připravili důstojný kulturně společenský stánek, na který budeme pyšní a kam lidé budou rádi chodit,“ uvedl primátor František Jura. Město chce nechat vytvořit projektovou dokumentaci pro rekonstrukci budovy.

„Nabídky budou pochopitelně hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti. Při výběru bude rozhodující funkčnost a cena. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 8,5 milionu korun bez DPH. Projektová dokumentace by měla být připravena v termínu do 30. června příštího roku. Do rozpočtu na rok 2022 pak bude navržena částka dle výsledku zadávacího řízení. Nyní tedy proběhne zmíněné výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace, následně pak další řízení již na zhotovitele stavby,“ doplnil primátor František Jura.

S využitím tiskové zprávy statutárního města Prostějova. 

Share This