Zítra si připomeneme Den české státnosti, který je zároveň svátkem svatého Václava, přemyslovského knížete a patrona naší země. Tento státní svátek je pro nás více než jenom dnem volna. Je příležitostí připomenout si hodnoty svatého Václava, k nimž patřila starost o svou vlast, ale také péče o sirotky, o chudé a o nemocné. Dochovaly se i zprávy, jak důležitou hodnotou pro něj byla osobní svoboda, což se se projevovalo například vykupováním a propouštěním otroků. Tento světec je pro nás zároveň pojítkem s dějinami našeho státu, hrdého knížectví a později i království, které formovalo náš národ a umožnilo nám uchovat si svoji identitu až dodnes. Svatý Václav společně se svou babičkou svatou Ludmilou si zkrátka zaslouží připomínat, protože jejich hodnoty přetrvaly staletí a jsou stále stejně důležité.

Psáno pro Prostějovský večerník.

Share This