Město Prostějov nechá opravit vnitřní prostory svých kašen. Máme v úmyslu z nich nechat odstranit vodní kámen, provést drobné opravy povrchu a ošetřit ochranným nástřikem. Práce se dotknou kašen na náměstí T. G. Masaryka, na náměstí spojenců a také na Hlaváčkově, Vojáčkově a Pernštýnském náměstí.

V centru města bude v nadcházejícím období viditelné také ošetření stromů. Půjde výhradně o zásahy doporučené odborníky. Arboristická firma si prohlédla dřeviny v okolí chodníků, cyklostezek a vozovek. Cílem bylo vytipovat potenciálně nebezpečná místa a zavčas provést zásah tak, abychom v budoucnu minimalizovali možnost ohrožení našich obyvatel i jejich majetku. A právě práce doporučené touto firmou nás nyní čekají.

Ve městě se rovněž objeví zcela nová okrasná zeleň. Během podzimu a pak ještě na jaře chceme vysadit nové stromy, keře a trvalky. Příkladem mohou být Čechůvky, kde vzniká zajímavé relaxační místo. Plánujeme zde ještě letos výsadbu stromů a keřů a úpravu terénu pro budoucí luční porosty. Po celém Prostějově pak chystáme také obnovu sedmadvaceti lokalit s trvalkovými záhony.

Protože se blíží konec roku, myslíme také na Vánoce. Na trojici sloupů před budovou radnice se zanedlouho objeví nové osvětlení s motivem letící hvězdy. Obměníme tak starší vánoční výzdobu, která již dosloužila. Těším se, až se při rozsvěcení vánočního stromu nebo při podobné příležitosti pod novými hvězdami sejdeme.

Snažíme se, aby byl Prostějov lepším místem k životu. Snad se nám to daří.

Psáno pro Prostějovské radniční listy. 

Share This