Komunální volby 2018 – volební program hnutí ANO 2011 Prostějov

 

Hnutí ANO2011 vidí Prostějov jako moderní město pro všechny generace. Pro komunální volby v roce 2018 jsme sestavili program z konkrétních opatření, kterými chceme tohoto cíle dosáhnout.

Doprava

 

Bezpečně a pohodlně na kole

Vybudujeme nové cyklostezky, které propojí další části Prostějova.

Připravíme projekt a vybudujeme velkokapacitní zařízení pro úschovu kol (cyklověž).

Podpoříme projekt půjčování kol.

Tranzitní doprava mimo město

Podpoříme vybudování severního obchvatu města, který uleví přetížené výpadovce na Olomouc.

Budeme iniciovat zahájení prací na severozápadním obchvatu města odklánějícím dopravu ze směru od Blanska a Žďáru nad Sázavou.

Budeme hledat řešení nového jižního obchvatu města Prostějova.

Parkování v Prostějově

Zahájíme výstavbu parkovacích domů, které vyřeší nedostatek stání pro automobily v ulicích města.

Kultura a sport

 

Peníze do sportu a kultury co nejjednodušeji

Připravíme zcela nový systém rozdělování dotací statutárního města Prostějova místním kulturním a sportovním organizacím.
Podpoříme rekreační sport a společné sportování rodin. Podpoříme rodiče, kteří vedou ke sportu své děti.

Krytý bazén

Rozhodneme o budoucnosti krytého bazénu ve městě. Budeme přitom klást důraz na vhodné podmínky pro plavecký výcvik dětí a mládeže.

Nová sportoviště

Podpoříme výstavbu nové tréninkové hokejové haly.

Zahájíme obnovu někdejšího sportovního areálu Železáren na Sportovní ulici.

Veřejný prostor

 

Jezdecká kasárna pro veřejnost

Bývalá Jezdecká kasárna v Prostějově přebudujeme na veřejný prostor sloužící obyvatelům blízkého sídliště Šárka i všem občanům Prostějova.

Zelená pro psy a jejich pány

Ve spolupráci s chovateli psů vytipujeme další vhodné lokality pro jejich volný pohyb, označíme je a pořídíme do nich vhodné vybavení.

Důstojné Kolářovy sady

Dokončíme rekonstrukci Kolářových sadů vybudováním nových WC, občerstvení a drobných hřišť.

Hloučela pro pěší, cyklisty i bruslaře

Rozšíříme možnosti využití biokoridoru Hloučela. Budeme investovat jak do parkových úprav, tak i mobiliáře a vybavení sloužícího pěším návštěvníkům, cyklistům a in-line bruslařům.

Kauza obchodní galerie v centru Prostějova

Vyřešíme spor města a společnosti Mathellan s cílem najít takové řešení, které bude nejlepší pro obyvatele Prostějova. Naším záměrem bude dát této zanedbané části centra důstojnou podobu.

Senioři

 

Důstojné bydlení pro seniory

Podpoříme výstavbu nových domů pro seniory a domů s pečovatelskou službou.

Aktivní život seniorů

Podpoříme aktivní sportovní vyžití seniorů v sokolovnách, areálech základních škol a v lázních.

Ve spolupráci s městskými organizacemi zavedeme speciální kulturní programy pro seniory.

Podpoříme kluby pro seniory nabízející zajímavé besedy, společenské hry a promítání.

Školství

 

Lepší služby mateřských škol

Posoudíme počty tříd ve stávajících mateřských školách a v případě dle potřeby je navýšíme.

Změníme provozní dobu školek, aby více vyhovovala rodičům s časově náročným zaměstnáním

Podpoříme vznik internátní školky, která by sloužila rodičům pracujícím na směny. Děti by v takové školce mohly podle potřeby rodičů i přespat.

Bezpečnost

 

Bezpečné ulice

Vytipujeme místa s nedostatečným nočním osvětlením a zjednáme nápravu. Prosadíme instalaci nových kamer na místech se zvýšenou pouliční kriminalitou, aby se naši lidé mohli cítit bezpečně.

Posílíme hlídky městské policie v místech častého vykrádání automobilů a sklepů i krádeží kol.

Stop obtěžujícímu chování

Městská policie zajistí, aby bezdomovci neobtěžovali obyvatele města hlukem a zápachem.

Bezpečí pro naše děti

Cesta do školy a ze školy musí být bezpečná. Pošleme městskou policii do ulic chránit naše děti. Strážníci se zaměří na dopravně vytížená místa i lokality s možným výskytem šikany a obtěžování.

Pokud vidíte problémy našeho města podobně, podpořte nás svým hlasem nadcházejících komunálních volbách.

Share This